Chính sách quyền riêng tư

LUCA cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn. Chính sách Quyền riêng tư của LUCA giúp Quý khách hiểu LUCA mục đích cũng như quá trình thu thập dữ liệu, thông tin của Quý Khách.

1. ĐỊNH NGHĨA

 • LUCA: tên của ứng dụng
 • Ứng Dụng LUCA: là Ứng dụng trên nền tảng di động LUCA phát triển và vận hành để cung cấp dịch vụ tiếp thị cho các doanh nghiệp hay nhãn hàng.
 • Tài Khoản LUCA dành cho người dùng: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của LUCA do Người Dùng tạo lập và quản lý, sử dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ tiếp thị trên ứng dụng LUCA.
 • Tài Khoản LUCA dành cho doanh nghiệp: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của LUCA do Doanh Nghiệp tạo lập và quản lý, sử dụng cho đăng tải nhiệm vụ tiếp thị trên ứng dụng LUCA.
 • Người Dùng: là người có nhu cầu sử dụng, thực hiện nhiệm vụ tiếp thị trên ứng dụng LUCA để nhận thưởng.
 • Doanh Nghiệp: bao gồm Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp thị trên ứng dụng Luca dưới hình thức tạo nhiệm vụ cho Người Dùng thực hiện.
 • API (Application Programming Interface): là giao diện lập trình ứng dụng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính Sách này quy định về cách thức mà LUCA thu thập, sử dụng, bảo mật thông tin áp dụng đối với các thông tin được Người Dùng hoặc Doanh Nghiệp cung cấp khi mở, sử dụng Tài Khoản LUCA qua Ứng Dụng LUCA.

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

Người Dùng đồng ý rằng LUCA có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các thông tin về Người Dùng, thông tin liên quan đến Người Dùng và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Người Dùng thông qua Tài Khoản LUCA cho các mục đích sau:
 • Cung cấp các Sản Phẩm/Dịch Vụ và tính năng: LUCA sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các Dịch Vụ của LUCA. Bao gồm:
  • Nhiệm vụ tiếp thị trên ứng dụng LUCA
  • Ghi nhớ thông tin để Người Dùng không phải nhập lại thông tin đăng nhập trong quá trình truy cập.
  • Cung cấp các tính năng cho phép Người Dùng chia sẻ thông tin với người khác, chia sẻ trên mạng xã hội.
  • Cung cấp các tính năng để cá nhân hóa Tài Khoản LUCA của Người Dùng, chẳng hạn như liên kết tài khoản mạng xã hội với LUCA.
  • Tự động cập nhật Ứng dụng LUCA trên thiết bị của Người Dùng, xử lý lỗi phần mềm, các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.
 • An toàn và an ninh: Luca sử dụng dữ liệu thông tin của Người Dùng để duy trì sự an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho các Dịch Vụ của LUCA. Luca cũng có thể thu thập và kiểm soát thông tin giao dịch từ thiết bị về tài khoản ví điện tử tích hợp của Người Dùng để nhận diện hành vi giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra Luca sử dụng họ tên, số điện thoại, số CMND mà Người Dùng cung cấp để tránh trường hợp giả mạo thông tin. Việc này giúp đảm bảo rằng người dùng chỉ tạo một tài khoản để sử dụng LUCA, nhằm tránh tình trạng lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Người Dùng.
 • Hỗ trợ Người Dùng: Trong trường hợp Người Dùng liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Luca và sau khi có sự đồng ý của Người Dùng, Luca sử dụng thông tin thu thập được bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để:
  • Chuyển câu hỏi của Người Dùng đến người hỗ trợ phù hợp.
  • Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người Dùng.
  • Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của LUCA.
 • Nghiên cứu và phát triển: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho Dịch Vụ của Luca; (ii) phát triển các tính năng và Sản Phẩm/Dịch Vụ mới; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Dịch Vụ của Luca.
 • Trao đổi từ Luca: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Người Dùng về các Dịch Vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung liên quan đến mục đích tiếp thị:
  • Gửi thông báo trên Ứng dụng LUCA (notification) đến Tài Khoản LUCA của Người Dùng.
  • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Người Dùng theo thông tin Luca thu thập được từ Người Dùng.
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Người Dùng theo thông tin Luca thu thập được từ Người Dùng.
  • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web www.luca4u.com và fanpage của Luca trên Facebook https://www.facebook.com/LUCA-102335314775157
 • Thực hiện các thủ tục và yêu cầu pháp lý: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để:
  • Điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Luca từ Người Dùng; hoặc
  • Thực hiện các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc
  • Cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp đồng ý rằng LUCA có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các thông tin về Doanh nghiệp, thông tin liên quan đến Doanh nghiệp và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Doanh nghiệp thông qua Tài Khoản LUCA cho các mục đích sau:
 • Cung cấp các Sản Phẩm/Dịch Vụ và tính năng: LUCA sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các Dịch Vụ của LUCA. Bao gồm:
  • Nhiệm vụ tiếp thị trên ứng dụng LUCA
  • Ghi nhớ thông tin để Doanh nghiệp không phải nhập lại thông tin đăng nhập trong quá trình truy cập.
  • Cung cấp các tính năng cho phép Doanh nghiệp quản lý nhiệm vụ trên ứng dụng LUCA
  • Cung cấp các tính năng để cá nhân hóa Tài Khoản LUCA của Doanh nghiệp, chẳng hạn như liên kết tài khoản mạng xã hội với LUCA.
  • Tự động cập nhật Ứng dụng LUCA trên thiết bị của Doanh nghiệp, xử lý lỗi phần mềm, các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.
 • An toàn và an ninh: Luca sử dụng dữ liệu thông tin của Doanh nghiệp để duy trì sự an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho các Dịch Vụ của LUCA. Luca cũng có thể thu thập và kiểm soát thông tin về Doanh nghiệp để nhận diện hành vi đáng ngờ. Ngoài ra Luca sử dụng họ tên người Đại diện, số điện thoại người Đại diện, số Doanh nghiệp mà Doanh nghiệp cung cấp để tránh trường hợp giả mạo thông tin. Việc này giúp đảm bảo rằng người dùng chỉ tạo một tài khoản để sử dụng LUCA, nhằm tránh tình trạng lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp: Trong trường hợp Doanh nghiệp liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Luca và sau khi có sự đồng ý của Doanh nghiệp, Luca sử dụng thông tin thu thập được bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để:
  • Chuyển câu hỏi của Doanh nghiệp đến người hỗ trợ phù hợp.
  • Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Doanh nghiệp.
  • Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của LUCA.
 • Nghiên cứu và phát triển: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho Dịch Vụ của Luca; (ii) phát triển các tính năng và Dịch Vụ mới; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Dịch Vụ của Luca.
 • Trao đổi từ Luca: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Doanh nghiệp về các Dịch Vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung liên quan đến mục đích tiếp thị:
  • Gửi thông báo trên Ứng dụng LUCA (notification) đến Tài Khoản LUCA của Doanh nghiệp.
  • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Người Dùng theo thông tin Luca thu thập được từ Doanh nghiệp.
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Doanh nghiệp theo thông tin Luca thu thập được từ Doanh nghiệp.
  • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web www.luca4u.com và fanpage của Luca trên Facebook https://www.facebook.com/LUCA-102335314775157
 • Thực hiện các thủ tục và yêu cầu pháp lý: Luca có thể sử dụng thông tin thu thập được để:
  • Điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Luca từ Doanh nghiệp; hoặc
  • Thực hiện các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc
  • Cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

5. CÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC LUCA THU THẬP

Luca sẽ thu thập các loại thông tin sau đây:
 • Thông tin khi Người Dùng/ Doanh nghiệp mở Tài Khoản LUCA:
  • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp;
  • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);
  • Đối với tổ chức: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Tài Khoản LUCA.
 • Thông tin được Luca gửi cho Người Dùng, gồm:
  • Liên hệ với Luca qua tổng đài, ứng dụng, trang web và tài khoản mạng xã hội của Luca
  • Kết quả khảo sát khi Người Dùng thực hiện tính năng khảo sát trên Ứng Dụng LUCA;
  • Kích hoạt các tính năng cho phép Luca truy cập vào ảnh hoặc vị trí thiết bị của Người Dùng.
 • Thông tin được tạo ra khi Người Dùng/ Doanh nghiệp dùng các Dịch Vụ của Luca, gồm:
  • Cập nhật thông tin Tài Khoản LUCA. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tùy theo Dịch Vụ được Người Dùng/ Doanh nghiệp lựa chọn, Luca sẽ thu thập các thông tin bao gồm: họ và tên, email đăng ký, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số, ngày cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, địa chỉ
  • Nếu được Người Dùng/ Doanh nghiệp cho phép, Luca sẽ thu thập thông tin vị trí của thiết bị truy cập của Người Dùng/ Doanh nghiệp; Luca sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác hoặc tương đối của Người Dùng/ Doanh nghiệp thông qua dữ liệu như GPS, địa chỉ IP và WiFi.
  • Luca có thể thu thập thông tin vị trí khi Tài Khoản LUCA đang chạy ở chế độ hiển thị (ứng dụng đang mở và hiển thị trên màn hình) hoặc ở chế độ ẩn (ứng dụng đang mở nhưng không hiển thị trên màn hình);Thông tin giao dịch: Luca thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Người Dùng/ Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Luca, bao gồm các loại Dịch Vụ Người Dùng/ Doanh nghiệp yêu cầu, ngày giờ sử dụng Dịch Vụ, số tiền phải trả và các thông tin giao dịch liên quan khác; dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng/ Doanh nghiệp, thông tin giao dịch mà Người Dùng/ Doanh nghiệp thực hiện (loại dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (nhưng không lưu trữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV);
  • Thông tin sử dụng và tùy chọn: Luca thu thập thông tin về cách Người Dùng/ Doanh nghiệp tương tác với các Dịch Vụ của Luca, các tùy chọn và thiết lập được chọn. Trong một số trường hợp Luca thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh, quét gương mặt hoặc các công nghệ tương tự cho phép tạo và duy trì các mã nhận diện duy nhất của Người Dùng;
  • Thông tin thiết bị: Luca có thể thu thập thông tin về thiết bị Người Dùng/ Doanh nghiệp sử dụng để truy cập Ứng dụng LUCA, bao gồm model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động;
  • Thông tin nhật ký: Khi Người Dùng/ Doanh nghiệp tương tác với các Dịch Vụ của Luca, Luca thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Người Dùng/ Doanh nghiệp đang sử dụng trước khi tương tác với các Dịch Vụ của Luca;
 • Thông tin từ các nguồn khác
  • Là các thông tin được Luca thu thập khi Người Dùng/ Doanh nghiệp tạo hoặc truy cập Tài Khoản LUCA của Người Dùng/ Doanh nghiệp thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, các dịch vụ, các ứng dụng hoặc trang web có sử dụng API của Luca hoặc chia sẻ API của họ với Luca.
  • Các nguồn thông tin công khai;
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường.
 • Các thông tin khác Luca cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Luca sẽ yêu cầu Người Dùng/ Doanh nghiệp cung cấp cho Luca các thông tin liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ của Luca mà Luca có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:
  • Trợ giúp Luca tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;
  • Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
  • Đánh giá việc Người Dùng/ Doanh nghiệp đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Chính Sách của Luca hay không.

6. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Ngoài các mục đích được nêu trong Chính Sách này, Luca cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người Dùngcho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Người Dùnghoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Mục đích chia sẻ và tiết lộ thông tin:
  • Theo yêu cầu của Người Dùng, bao gồm: Chia sẻ thông tin của Người Dùng với bên thứ ba là các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với Luca để thực hiện các Dịch Vụ theo yêu cầu của Người Dùng; Cho mục đích tại Điều khoản này, các bên thứ ba có thể là: (i) các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc dịch vụ của Luca; (ii) hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc dịch vụ mà Luca tích hợp; (iii) hoặc các đối tác doanh nghiệp của Luca cung cấp các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc dịch vụ chuyên biệt; Trong trường hợp Luca chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Người Dùng, giữa Luca và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiệm ngặt các yêu cầu đối với việc các bên thứ ba phải có nghĩa bảo mật các thông tin của Người Dùngdựa trên các điều khoản và điều kiện mà Luca đã cam kết với Người Dùngtheo quy định của Chính Sách này.
 • Với công chúng khi Người Dùng gửi nội dung lên diễn đàn công cộng do Luca lập, bao gồm: Các thông tin được Người Dùng đăng tải trên các diễn đàn công cộng như fanpage của Luca trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác.
 • Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của Luca, bao gồm: Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường; Công ty con, công ty liên kết và các đơn vị liên quan của Luca; Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Luca; Các bên nhận chuyển nhượng hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia sách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Luca; Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, hoặc mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của Luca vào một công ty khác. Đối với mục đích này, Luca có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Người Dùng/ Doanh nghiệp và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh với các bên khác.
 • Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính; Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác; Luca cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi Luca có cơ sở phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác.
 • Có sự đồng ý của Người Dùng/ Doanh nghiệp.

7. QUYỀN TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

 • Người Dùng/ Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Luca thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hợp hủy bỏ thông tin của Người Dùng/ Doanh nghiệp. Luca có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin của Người Dùng/ Doanh nghiệp khi có yêu cầu hoặc cung cấp các công cụ để Người Dùng/ Doanh nghiệp tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của Người Dùng/ Doanh nghiệp.
 • Dừng nhận bản tin tiếp thị trên email: Người Dùng/ Doanh nghiệp có thể chọn dừng nhận email tiếp thị từ Ứng Dụng LUCA bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email. Nếu Người Dùng/ Doanh nghiệp chọn dừng nhận, Luca vẫn gửi cho Người Dùng/ Doanh nghiệp các email không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Người Dùng/ Doanh nghiệp và cảnh báo khi tài khoản của Người Dùng/ Doanh nghiệp được đăng nhập trên thiết bị khác.
 • Dừng nhận thông báo của Luca trên Ứng dụng LUCA từ các quyền trong thiết bị truy cập: Người Dùng/ Doanh nghiệp có thể chọn dừng nhận thông báo của Luca trên Ứng dụng LUCA (notification) bằng cách tùy chỉnh các quyền trong thiết bị truy cập theo quy định của các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.).

8. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Luca cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập để ngăn ngừa các hành vi đánh cắp, tiếp cận, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép;
 • Luca sẽ thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để bảo đảm tính an toàn các dữ liệu của Người Dùng/ Doanh nghiệp trên hệ thống của Luca. Dữ liệu của Người Dùng/ Doanh nghiệp được lưu trữ trong hệ thống mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế của Luca.
 • Luca sẽ lưu giữ dữ liệu thông tin của Người Dùng/ Doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Luca sẽ hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng: (i) mục đích mà dữ liệu thông tin đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu; hoặc (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; hoặc (iii) Người Dùng/ Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng Tài Khoản LUCA.
 • Luca cũng khuyến cáo Người Dùng/ Doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ Tài Khoản LUCA của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản và cung cấp mật khẩu đăng nhập hoặc OTP cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Nếu Người Dùng/ Doanh nghiệp chia sẻ máy tính, thiết bị di động với Người Dùngkhác, Người Dùng/ Doanh nghiệp không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó và đăng xuất khỏi Tài Khoản LUCA của Người Dùng/ Doanh nghiệp và đóng cửa sổ trình duyệt của Người Dùng/ Doanh nghiệp khi kết thúc phiên làm việc. Luca không chịu trách nhiệm đối với việc thất thoát, tiết lộ thông tin của Người Dùng/ Doanh nghiệp do việc Người Dùng/ Doanh nghiệp vi phạm quy định tại Điều khoản này.

9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 • Việc Luca không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà Luca có theo quy định tại Chính Sách này hoặc theo quy định pháp luật không bị xem là Luca từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và Luca bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào Luca nhận thấy thích hợp.
 • Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Luca sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính Sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
 • Người Dùng/ Doanh nghiệp xác nhận rằng Luca, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Chính Sách này. Về vấn đề này, Người Dùng/ Doanh nghiệp đồng ý không buộc Luca phải chịu trách nhiệm.
 • Người Dùng/ Doanh nghiệp không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Chính Sách này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Luca. Luca có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính Sách này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Dùng/ Doanh nghiệp.
 • Chính Sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Dùng/ Doanh nghiệp.
 • Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án cấp có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.
 • Tranh chấp giữa Người Dùng/ Doanh nghiệp và bên thứ ba: Luca không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Dùng/ Doanh nghiệp và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Dùng/ Doanh nghiệp và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Dùng/ Doanh nghiệp và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… Luca có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong Tài Khoản LUCA có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục dưới đây, Người Dùng/ Doanh nghiệp xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Chính Sách này.
 
Chào mừng bạn đến với LUCA. Mong muốn được hỗ trợ giải đáp cho những thắc mắc của bạn về Luca? Vui lòng bấm vào đây.